Koorsamenstelling lustrumconcert 2018

v.l.n.r achter: Johannes Bosma, Tjalling Wijnstra (dirigent), Jaap Visser, Roelof Veldhuizen, Dorus Drost, Reinder Jan Postma, Anna Marie van Hoeven, Elise Sleven, Syds Tichelaar, Gelske Bergsma, Hinke van der Schaaf, Tine Sietsma, Corinne Staal, Gerard Janssen
midden: Jaqueline de Jong, Kees Boomsma, Oeds Wijnsma
voor: Sjoukje van der Velde, Evelien van der Pas, Marijke Rodenburg, Elles Zwiers, Maarten Snel, Janny Kok, Margo Konings  Meer foto's