Koorsamenstelling concert februari 2018

v.l.n.r: Elles Zwiers, Jaqueline de Jong, Tjalling Wijnstra (dirigent), Johannes Bosma, Sjoukje van der Velde, Marijke Rodenburg, Janny Kok, Hinke van der Schaaf, Jaap Visser, Tine Sietsma, Anna Marie van Hoeven, Gelske Bergsma, Elise Sleven, Oeds Wijnsma, Evelien van der Pas, Kees Boomsma, Dorus Drost, Gerard Janssen, Roelof Veldhuizen,  Maarten Snel, Syds Tichelaar, Reinder Jan Postma, Margo Konings
  
(niet op de foto: Corinne Staal )Meer foto's