Het Cantoor heeft op dit moment geen vacatures.

Mocht u belangstelling hebben om mee te doen, dan kunt u zich opgeven bij Janny Kok (zie beneden). U kunt dan eventueel invallen en op de wachtlijst geplaatst worden.

Vereisten:
- ieder lid moet zelfstandig de stukken kunnen instuderen.
- moet eens in de 14 dagen op donderdagmorgen (cantoortijd) tussen 10.00 en 12.30 uur beschikbaar zijn. (Daarnaast spreken de stemgroepen extra groepsrepetities af)
- over een geoefende stem beschikken
- de contributie  ad e20.- per maand betalen

Ben je geïnteresseerd, neem dan contact op met:

- Janny Kok : info@jannykokmuziek.nl
- Roelof Veldhuizen: r.veldhuizen11@chello.nl


-