Het Cantoor heeft op dit moment plaats voor 1 tenor en 1 bas

Mocht u belangstelling hebben om mee te doen, dan kunt u zich opgeven bij Marijke Rodenburg (zie beneden).

Vereisten:
- ieder lid moet zelfstandig de stukken kunnen instuderen.
- moet eens in de 14 dagen op donderdagmorgen (cantoortijd) tussen 10.00 en 12.30 uur beschikbaar zijn. (Daarnaast spreken de stemgroepen extra groepsrepetities af)
- over een geoefende stem beschikken
- de contributie  ad e20.- per maand betalen

Ben je geïnteresseerd, neem dan contact op met:

- Marijke Rodenburg:  marijkerodenburg@icloud.com
- Kees Boomsma: boomhut10@gmail.com
-